Deuteronomy 26: 12 - 15 NIV (Kumb 26:12-15)
19-09-2017
It pleases God when we share our blessings with others....Inampendeza Mungu tukitumia alivyotupa kubariki wengine.
2 Thessalonians 3:6-15 NIV ( Thesalonike 3:6-15)
18-09-2017
Christians are called to work hard and to support their own lives. Wakristo wanaaswa kufanya kazi kwa bidii na kujitegemea.
Luke 8:19-21 NIV ( Luka 8:19-21)
16-09-2017
We are all brothers and sisters in Jesus Christ...Sote tu ndugu katika Yesu Kristo
Proverbs 25:21 NIV (Mithali 25:21)
15-09-2017
God tells us to love our enemies...Mungu anatuambia tuwapende maadui zetu.
Acts 7:22-29 NIV ( Matendo 7:22-29)
14-09-2017
It's our duty to protect the weak...Ni jukumu letu kuwalinda wanyonge. {By Pr. P Chuwa}
Philippians 2:14-18 NIV (Wafilipi 2:14-18)
13-09-2017
Let your life be a good witness of the word of God in you. Maisha yako yawe ushuhuda wa neno la Mungu lililo ndani yako.
Leviticus 25:35-38 NIV (Walawi 25:35 - 38 )
12-09-2017
Help your neighbour freely, rather than seek to profit from them. ..Msaidie jirani yako bila kutafuta faida.
Genesis 43:1-14 NIV (Mwanzo 43:1-14)
11-09-2017
Learn to forgive those who have wronged you..Jifunze kusamehe waliokukosea..{By Pastor P. Chuwa}
Proverbs 15:6-7 NIV (Mithali 15:6-7)
07-09-2017
Pray that God would give you true wisdom which will overflow into your speech...Mungu atupe hekima ya kweli ili maneno yetu yawe ya busara kila wakati...{By Pr P. Chuwa}
Luke 6:43-45 NIV (Luka 6:43-45)
06-09-2017
Our words and actions say who we are....Maneno yetu na matendo yetu yanatutambulisha kuwa ni watu wa aina gani..{By Pr P. Chuwa}

Pages