Exodus 34:1-4 NIV {Kutoka 34:1-4}
26-06-2017
We are all sinners and we need a Saviour to reconcile us to God. ..Sisi sote ni wenye dhambi,hatuwezi kujitakasa, tunahitaji mwokozi...{By Pr. P. Chuwa}
Psalm 61:1-8,   Romans 12:1-2, Matthew 9:9-13 {Zaburi 61:1-8, Rumi 12:1-2, Mathayo 9:9-13}
25-06-2017
Jesus is calling each one of us...Yesu anatuita sisi sote..{By Pr. P. Chuwa}
1 Chronicles 22:19 NIV {1 NYAKATI 22:19}
24-06-2017
Building the Church of Christ concerns all of us..Kazi ya kujenga kanisa la Kristo inatuhusu sisi sote. {By Pr. P. Chuwa}
Ezra 10:4
22-06-2017
Let us know that we should be prepared to give our time, money and energy to build God’s kingdom...Unapaswa kuwa tayari kujenga Ufalme wa Mungu kwa njia ya muda na nguvu zako na sadaka zako..{By Pr. P. Chuwa}
EPHESIANS 5:8-14 {EFESO 5:8-14}
21-06-2017
We cannot earn our salvation by good works. Hatuwezi kupata wokovu kwa njia ya kutenda mema. {By Pr P. Chuwa}
Yohana 17:20-23 {John 17:20-23}
20-06-2017
Ni pale tu ambayo tutakuwa wamoja na Yesu Kristo ndiyo tutakapoweza kuzitenda kazi halisi za Mungu. .Only when we have truly become one with Jesus Christ, are we able to work the works of God...{By S.Jengo, Elder}
2 Wakorintho 4:8-10 {2 Corinthians 4:8-10}
19-06-2017
Yesu hakupata kushindwa wala hana mpango wa sisi tushindwe maishani. Jesus was never defeated and He has not planned for us to be defeated...{ By S. Jengo, Elder}
1 Wakorintho 12:11-13 {1 Corinthians 12:11-13}
16-06-2017
Hakuna Roho Mtakatifu wengi, ni mmoja tu.....yule aliyebeba nguvu halisi za Mungu..There are not two, three or five Spirits, there is only one! That is the Holy Spirit....one true anointing of God..{By S. Jengo, Elder}
1 Wakorintho 2:9 {1 Corinthians 2:9}
12-06-2017
Sasa ni wakati wetu wa kuvuna, ni wakati mzuri wa kila mtu kupata upenyo katika ulimwengu wa kiroho - It is harvest time! It is a dynamic, new breakthrough in the spirit world {By S.Jengo, Elder}
Marko 2:1-5 {Mark 2:1-5}
11-06-2017
Mwiite Mungu leo, asikie hamu na shauku  uliyo nayo juu yake ndani ya sauti yako..Cry out to God today and let Him hear the desperation in your voice and see it in your action.{By S. Jengo, Elder}

Pages