Lamentations 3:40-42
02-11-2017
Examine your ways and see if you have strayed from God's ways, and return. Chunguza njia zako uone kama umeiacha njia ya Mungu, uirejee.
LUKE 8:49-56 NIV (LUKA 8:49-56)
27-10-2017
Cast all your anxiety on him because he cares for you...Peleka mizigo yako kwa Yesu kwa kuwa anakujali.
Hebrews 11:1-5 NIV (Waebrania 11:1-5)
26-10-2017
Faith in action ....Imani katika matendo
James 2:14-20 NIV (Yakobo 2:14-20)
25-10-2017
Faith without deeds cannot save us. Imani bila matendo haiwezi kutokoa.
Luke 5: 12 -16 NIV (Luka 5:12-16)
24-10-2017
Jesus Heals a Man With Leprosy..Yesu anamponya mtu mwenye ukoma
Mark 11:20-23 NIV (Marko 11:20-23)
23-10-2017
True faith in God can move mountains .. Imani ya dhati katika Mungu wetu inatenda makuu.
Titus 3:1-3 NIV {Tito 3:1-3}
20-10-2017
We are Saved in Order to Do Good..Tumeokolewa ili kutenda mema.
1 Thessalonians 4:9-12 NIV (1Wathesalonike 4:9-12)
19-10-2017
God's love goes hand in hand with hard work. Upendo wa Mungu huenda sambamba na kufanya kazi kwa bidii. {By Pastor Mwaipopo}
3 John 1:2-4 NIV (3 Yohana 1:2-4)
18-10-2017
Success and Health are the result of knowing God...Mafanikio na Afya ni Matokeo ya Kumjua Mungu. {By Pastor Mwaipopo}
Luke 7: 36 -39 NIV (Luka 7:36-37)
16-10-2017
By the Grace of our Lord Jesus Christ, our sins are forgiven..Kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunasamehewa dhambi zetu.

Pages