1 Thessalonians 1:3-10 NIV (1Wathesalonike 1:3-10)
28-11-2017
Think about how you pray for your friends and family. ..Tazama jinsi unavyowaombea marafiki na familia. {By Pr. P Chuwa}
Revelation 1:17-20 NIV (Ufunuo 1:17-20)
27-11-2017
Let us prepare for Eternal Life in heaven by trusting Jesus Christ. Tujiandae kwa maisha ya milele mbiguni kwa kumwamini Yesu Kristo. {By Pr P Chuwa}
Isaiah 51:4-6 NIV (Isaya51:4-6)
24-11-2017
Choose to be with Jesus, so you may be saved. Chagua kuwa na Yesu, ili uokoke.
Revelation 18:15-20 NIV {Ufunuo 18:15-20}
22-11-2017
Judgement day will surely come. Hukumu ya mwisho kwa hakika itakuja.
Mark 13:24-32 NIV (Marko 13:24-32)
21-11-2017
Jesus will come for the second time to judge the world, what is your standing with Jesus? Yesu atarudi mara ya pili kuhukumu ulimwengu, Je uhusioano wako na Yesu ukoje?
1 Thessalonians 5:1-11 NIV (1Wathesalonike 5:1-11)
14-11-2017
Let us be ready to welcome Jesus when He comes again...Tuwe tayari kumpokea Bwana Yesu atakaporudi.
Hebrews 12:18-24 NIV (Waebrania 12:18-24)
10-11-2017
We are saved by Grace..Tunaokolewa kwa neema. {By Pr Chuwa}
Lamentations 3:40-42 NIV (Maombolezo 3:40-42)
09-11-2017
Let us see if we are truly living as God desires..Je! Tunaishi maisha yanaompendeza Mungu? {By Pr. P Chuwa}
PSALM 33:13-22,   MATTHEW 5:1-3, 1 PETER 1:13-17 NIV
05-11-2017
We should remember that our time on earth is like a pilgrimage to prepare us for Eternity in Heaven. Tukumbuke kwamba maisha hapa duniani ni kama safari ya kuelekea Mbinguni. {By Pr P. Chuwa}
2 Chronicles 24:1-8 NIV (2 Mambo ya Nyakati 24:1-8)
04-11-2017
Pray for God's purpose in you to be revealed. Mwombe Mungu akuonyeshe kusudi lake katika maisha yako. {By Pr. P Chuwa}

Pages