1 Corinthians 9:13 NIV (1 Wakorintho 9:13)
14-10-2017
Paul shows that the altar of God has set aside special sections for the priests and their ministers. Paulo anaonesha kwamba madhabahu ya Mungu imetenga fungu maalumu kwa ajili ya makuhani na wahudumu wao. {By Pastor Mwaipopo}
Mark 7:8 NIV (Marko 7:8)
13-10-2017
We have to keep all of God's commandments...Tuna wajibu wa kushika amri zote za Mungu {By Pastor Mwaipopo}
Romans 6:15-16 NIV (Warumi 6:15-16)
12-10-2017
It is our responsibility to live a life of repentance...Ni wajibu wetu kuishi maisha ya toba. {By Pastor Mwaipopo}
John 8:31-44 NIV { Yohana 8:31-44}
11-10-2017
The life of Christ needs to be interpreted by the word of Christ. ..Maisha ya mfuasi wa Kristo yanatakiwa kutawaliwa na neno la Kristo. {By Pr Mwaipopo}
Romans 8:1-4 NIV ( Warumi 8:1-4)
10-10-2017
Jesus Christ gave his life on the cross so we can be truly free...Yesu Kristo alitoa maisha yake msalabani ili tuwe huru kweli.
Acts 15:19-22 NIV (Matendo 15:19-22)
09-10-2017
To be in Christ is to be truly free....Kuwa na Yesu nadni yako ni kuwa huru kweli kweli. { By Pr. Mwaipopo}
Proverbs 3:6-8 NIV (Mithali 3:6-8)
07-10-2017
Begin and end everything with God...Anza na maliza kila kitu na Mungu. {By Pr. Mwaipopo}
1 Samuel 1:21-25 NIV
06-10-2017
Parents and guardians have to lend their children to God as long as they live...ni wajibu wa wazazi na walezi kuwaachilia watoto wao ili Mungu awatumie wakati wa uhai wao wote. {By Pr. Mwaipopo}
Judges 13:8-9 NIV ( Waamuzi 13:8-9)
05-10-2017
God's guidance is required in nurturing our children in righteousness. Tunahitaji msaada wa Mungu kuwalea watoto wetu katika njia ipasayo. {By C.Swai, Elder}
Ephesians 6:1-4 NIV (Waefeso 6:1-4)
04-10-2017
It is right for children to respect their parents...Ni haki watoto kuwaheshimu wazazi wao..{By C.Swai, Elder)

Pages