Luke 22:40-46 New International Version (NIV) - 06-03-2017

We can come to God in prayer. We can bring our problems to God. God will either give us a way out of the problem or the strength and grace to persevere in the difficulty...Sisi tunaweza kuleta shida zetu kwa Mungu katika maombi. Mungu anatuhurumia na kutusikiliza. Mungu atajibu maombi yetu na aidha atatupa njia ya kushinda matatizo au neema na nguvu ya kupita. {By Pastor P. Chuwa}

Jonah 3 (NIV) - 02-03-2017

Do you need to humble yourself before God and repent of your sins? During this time of Lent draw close to God in prayer....Je! Unahitaji kuja mbele ya Mungu kwa toba? Msimu hii wa Kwaresma ni nafasi maalumu ya kujinyenyekeza mbele ya Mungu kwa toba na kufunga...{By Pastor Chuwa}

Psalm 51:1-10, Acts 2:36-38, Matthew 6:16-18 (NIV) - 01-03-2017

Today is Ash Wednesday and the first day of Lent. . It is a spiritual exercise to deny ourselves and spend more time with God in prayer and Bible reading. We should also examine our lives and repent our sins...Leo ni Jumatano ya Majivu na siku ya kwanza katika kipindi cha Kwaresma. Ni muda wa kujinyima na kupata nafasi kuwa karibu na Mungu katika kuomba na kusoma Neno la Mungu, na kujichunguza mwenendo wetu, na kutubu dhambi zetu...{By Pastor P. Chuwa}