Luka 13:31-35
18-08-2023
Haki huinua Taifa; bali dhambi ni aibu kwa watu wote./ Heri Buberwa.
Zaburi 38:1-7
14-08-2023
Haki huinuua Taifa, bali dhambi ni aibu kwa watu wote. / Heri Buberwa.
Yakobo 4:13-17
12-08-2023
Tuenende kwa hekima. / Heri Buberwa.
Methali 3:21-26
11-08-2023
Tuenende kwa hekima. / Heri Buberwa.
1Yohana 1:5-7
10-08-2023
Tuenende kwa hekima. / Heri Buberwa.
Mathayo 10:5-15
09-08-2023
Tuenende kwa hekima./ Heri Buberwa.
2 Wakorintho 3:1-3
08-08-2023
Tuendelee kwa hekima. / Heri Buberwa.
Methali 9:1-9
07-08-2023
Tuenende kwa hekima. / Heri Buberwa.
Ezra 9:10-15
05-08-2023
Wema wa Mungu watuvuta tupate kutubu./ Heri Buberwa.
Luka 15:8-10
04-08-2023
Wema wa Mungu watuvuta tupate kutubu./ Heri Buberwa.

Pages