Mathayo 5:4-6
09-11-2023
Uenyeji wa mbinguni. /Heri Buberwa.
Ufunuo wa Yohana 13:14
08-11-2023
Uenyeji wa mbinguni./Heri Buberwa.
Danieli 12:5-13
07-11-2023
Uenyeji wa mbinguni./ Heri Buberwa.
Yeremia 4:1-2
04-11-2023
Tutengeneze mambo yaliyoharibika./ Heri Buberwa.
Habakuki 3:1-2
03-11-2023
Tutengeneze mambo yaliyoharibika./ Heri Buberwa.
2 Mambo ya nyakati 34:29-33
02-11-2023
Tutengeneze mambo yaliyoharibika./Heri Buberwa.
1 Wakorintho 3:16-17
01-11-2023
Tutengeneze mambo yaliyoharibika./ Heri Buberwa.
1Wakorintho 3:11-15
31-10-2023
Tutengeneze mambo yaliyoharibika./Heri Buberwa.
Mambo ya walawi 26:1-2
30-10-2023
Tutengeneze mambo yaliyoharibika./ Heri Buberwa
Mithali 16:1-3
27-10-2023
Tuheshimu wito tuliopewa na Mungu./ Heri Buberwa.

Pages