Matangazo ya Usharika tarehe 3/03/2024

MATANGAZO YA USHARIKA 

TAREHE 03 MACHI, 2024

SIKU YA BWANA YA 4 KABLA YA PASAKA

NENO LINALOTUONGOZA NI

TUMTAZAME BWANA ALIYE TUMAINI LETU

1. Tunawakaribisha wote tumwabudu Mungu wetu katika Roho na kweli. 

2. Wageni: Hakuna Mgeni aliyetufikia kwa cheti. 

3. Matoleo ya Tarehe 25/02/2024

4. Tunamshukuru Mungu aliyetupa afya ya kumwabudu na utayari wa kumtolea kwa hiari mali alizotupa kwa kazi yake.

NAMBA YA SADAKA KWA NJIA YA MTANDAO: